1 article Usoro Mịsa

Here is present the Order of Mass in Igbo language. The text is of modern Igbo language, edited for your edification.

USORO EMUME NKE MISSA

USORO EMUME NKE MISSA Emume Nke Mbata Mgbe ndị mmadụ gbakọrọ, ụkọchụkwụ na ndị ọzọ so ya n’ofufe altar (onye bu ọkụ incense, onye bu obe, onye bu akwụkwọ ihe ọgụgụ….) agbagotewa n’ebe altar dị: mgbe ahụ aga-ekwewe ụkwe intrioit. Ha rute n’altar kelee ya, ụkọchụkwụ esusuo ya ọnụ, fee ya incense , mmadụ ncha…