10 articles Ekpere Mmalite Nke Inye Ekele

Here are published well edited Eucharistic Prefaces in Igbo Language. It covers prefaces for various seasons and celebrations of the Church. Browse content.

NKE ỤBỌCHI NKITI N’OGE NCHETA AHụHụ NKE ONYENWEANYI, IV

 NKE ỤBỌCHI NKITI N’OGE NCHETA AHụHụ NKE ONYENWEANYI, IV Ugwo Nke Di N’ Ebumuonu ______________________________ O kwesiri ezie bụrụkwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ, Na anyi ga-enye Gi ekene, oge nile, N’ebe nile, O Nna di nso, Chineke ji ike nile, Onye di ụwatụwa, Site na Kiristi, Diwenụ anyị. N’ihi na site n’ebumuọnụ nke anụ-ahụ…

NKE ỤBỌCHỊ NKITI N’OGE NCHETA AHỤHỤ NKE ONYENWEANYỊ III

NKE ỤBỌCHỊ NKITI N’OGE NCHETA AHỤHỤ NKE ONYENWEANYỊ III Uru Nke Di N’ Ebumuonu Maka Ịghọta Mmụọ Nke Oge Ncheta Nke Onyenweanyị _____________________ O kwesiri ezie bụrụkwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ, Na anyi ga-enye Gi ekene, oge nile, N’ebe nile, O Nna di nso, Chineke ji ike nile, Onye di ụwatụwa, Site na Kiristi,…

NKE ỤBỌCHỊ NKITI N’OGE NCHETA AHỤHỤ NKE ONYENWEANYỊ, II

NKE ỤBỌCHỊ NKITI N’OGE NCHETA AHỤHỤ NKE ONYENWEANYỊ II) Maka Mmuo Nke Ime Opipia ______________________________________ A na-ekpe nke a n’oge ncheta ahụhụ nke Onyenweanyi, ọ kachasị n’ụbọchị sọnde O kwesiri ezie bụrụkwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ, Na anyi ga-enye Gi ekene, oge nile, N’ebe nile, O Nna di nso, Chineke ji ike nile, Onye…

NKE ỤBỌCHỊ NKITI NKE OGE NCHETA AHỤHỤ NKE ONYENWEANYỊ (1)

NKE ỤBỌCHỊ NKITI NKE OGE NCHETA AHỤHỤ NKE ONYENWEANYỊ (1) Maka Ịghọta Mmụọ Nke Oge Ncheta Nke Onyenweanyị O kwesiri ezie bụrụkwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ, na anyi ga-enye Gi ekene, oge nile, N’ebe nile, O Nna di nso, Chineke ji ike nile, Onye di ụwatụwa, Site na Kiristi, Diwenụ anyị.   N’afọ ọbụla,…

NKE ADVENT, I

NKE ADVENT, I Na Missa “oge Advent”, bido na Sunday izizi nke Advent ruo na December ____________________________________________________ O kwesịrị ezịe, bụrụ kwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ, Na anyị ga-enye Gị ekele, oge nile, n’ebe nile, O Nna dị nsọ, Chineke ji ike nile, Onye dị ụwatụwa, site na Kristi, Dinwenu anyị. Onye jiri ume…

NKE ADVENT, II

Na Missa “oge Advent”, bido na December 17 ruo na December 24. ________________________________ O kwesịrị ezie, bụrụ kwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ, na anyị ga-enye Gị ekele, oge nile, n’ebe nile, O Nna dị nsọ Chineke ji ike nile, Onye dị ụwatụwa, site na Kristi, Dinwenu anyị.   Onye ndị amụma nile kwụpụtara obịbịa…