6 articles Oge Nkiti

ỌMỤMỤ JỌN ONYE OME MMIRICHUKWU

UKWE MBATA Chukwu zitere otu nwoke onye aha ya bụ Jọn. Ọ biara ịgbara ìhè ahụ akaebe, ịkwado ndị tosiri etosi maka Dinwenu. EKPERE MMEGHE O Chukwu onye kpọnitere Jọn onye na-eme Mmirichukwu ka ọ kwado mba ga-etosi Kristi Dinwenu, biko, anyị na-arịọ Gị ka inye ndị nke Gị amara nke aṅụrị nke ime mmụọ…

ỤKA NKE IRI N’OGE N’OGE NKITI NKE ỤKA

ỤKA NKE IRI N’OGE N’OGE NKITI NKE ỤKA UKWE MBATA Dinwenụ bụ ihe na nzọpụta m, onye ka m ga-atụ egwu?Dinwnenu bụ ebe  mgbaba m, onye ga-eyi m egwu? Mgbe ndi ajọ-omume na-achụ m, ha ga-akpọbị ụkwụ ha, daa. EKPERE MMEGHE O Chukwu, onye ìhè ọma nile si n’aka ya abịa, biko mee k’anyị bụ…

AHỤ NA ỌBARA KRISTI

AHỤ NA ỌBARA KRISTI UKWE MBATA (ABỤ  81:17) O ji ọka kacha mma wee zụọ ha, ma  were mmanụ-ańụ wee nyejuo ha afọ. EKPERE MMEGHE O Dinwenu, onye hapuru anyi na Sacramenti nkea dị ịtụnaanya ncheta nke ahụhụ Gị; Nye anyị, anyị na arịọ Gị, nsọpụrụ nke ihe omimi nke ahụ na ọbara Gị, nke…

IHE ỌGỤGỤ ỤKA PENTIKỌST, ARỌ NKE ABỤỌ

IHE ỌGỤGỤ ỤKA PENTIKỌST, ARỌ NKE ABỤỌ UKWE MBATA Mmụọ Nsọ nke Dinwenu ejuputara ụwa niile. Ọ na-jikota ihe niile ọnụ wee marakwa okwu ọbụla nke mmadụ kwuru, aleluia. EKPERE MMEGHE O Chukwu, onye si na nnukwu ihe omimi nke ụbọchị taa edo ụka ya asọ n’ụwa niile, wụkwasa, anyị na-arịọ gị, onyinye nke mmụọ…