13 articles Maka Vejin Marịa

88. Kọwakene nke a nke ọma?

Pesịn nke abụọ nke Atọ N’ime Atọ N’ime Otu dị Ngọzi bụ okwu nke Chukwu bụụrụ mmadụ site n’iwere ụdị nke mmadụ ka ọbụrụ nke ya. Obịa welite omume nile nke ụdị mmadụ ahụ ka ha na omume nke ya bụ pesịn nke abụọ nke atọ n’ime otu dị ngọzi a bụ pesịn nke Jesu…