3 articles Rozri di Asọ

KA ESI EKPE CHAPLET N’ASỤSỤ IGBO

KA ESI EKPE CHAPLET N’ASỤSỤ IGBO Dụọ akara nke obe, ma kpee Ekwem na Chukwu Nnanyi nọ n’eligwe Ekene Marịa ugboro atọ Otito diri Nna na Nwa… Ife omimi nke mbụ, e kpee Nna anyị nọ n’eligwe Ekene Marịa ugboro iri Otito diri Nna na Nwa na Mụọ Nsọ…, e kpee ekpere Fatima Kpee 5-7…

Rosary Nke Virgin Mary Di Ngọzi

Ife omimi nke Rosary di iri abụọ: ekelụ fa n’ụzọ anọ. Na nke ise izizi anyị ji obi aṅuri n’elota ọbịbịa nke Onye Nzọpụta anyị. Na nke abụọ, anyị na-elota ndụ na ọzịọma Jesu. Na nke atọ, anyị ji obi nwute na elote afụfụ Jesu Kristi, n’eme ebere maka njọ anyị nke kpatalụ fa. Na…

Litany Nke Virgin Maria Di Ngọzị

V: Osebrụwa melụ anyị ebere R: Osebrụwa melụ anyị ebere   V: Kristi melụ anyị ebere R: Kristi melụ anyị ebere   V: Osebrụwa melụ anyị ebere R: Osebrụwa melụ anyị ebere V: Kristi nụlụ olu anyị R: Kristi nụlụ ayịyọ anyị   V: Chukwu Nna nke eligwe R: Melụ  anyị ebere   V: Chukwu…