1 article Ife Omimi Rozri

Ife Omimi Rosary Nke Virgin Mary Di Ngọzi

[goal id=”1961″]Ife omimi nke Rosary di iri abụọ: ekelụ fa n’ụzọ anọ. Na nke ise izizi anyị ji obi aṅuri n’elota ọbịbịa nke Onye Nzọpụta  anyị. Na nke abụọ, anyị na-elota ndụ na ọzịọma Jesu. Na nke atọ, anyị ji obi nwute na elote afụfụ Jesu Kristi, n’eme ebere maka njọ anyị nke kpatalụ fa.…