USORO EMUME MISA

Emume Nke Mbata

1. Mgbe nd mmad gbakr, kchkw na nd z so ya n’ofufe altar (onye bu k incense, onye bu obe, onye bu akwkw ihe gg….) agbagotewa n’ebe altar d: mgbe ah aga-ekwewe kwe intrioit.

2. Ha rute n’altar kelee ya, kchkw esusuo ya n, fee ya incense , mmad ncha nd ruo mgbe ekwechara ukwe, kchukwu na nd uka ekulie, mee akara nke obe:

V. N’aha Nna, na Nwa, na Mụọ Nsọ
R. Amen.

(Ụkchukwu echee ndi mmad ihu, gbasaa aka ya, kelee ha sị)
V. Ka Ngozị nke Onye nwe anyị, Jesu Kristi, na ịhunanya nke Chukwu Nna, na ịdịkọ n’otu nke Mụọ Nsọ na-enye dịrị unu nile.
R. Dịrị kwa gị.

Alternative salutations

V. Ka ngọzị nke Chukwu Nna na udo nke Onye nwe anyị Jesu Kristi, dịrị unu nile.
R. Otito dịrị Chukwu Nna, Onye nwe anyị Jesu Kristi.

OR

R. Dịịrị kwa gị
OR
V. Onye nwe anyị nonyere unu.

R. Nọnyere kwa gị.

3. Ụkọchukwu, ma ọbụ onye ọbụla ma ka esi eme ya, nwere ike kọwara ndi mmadụ ụdị Mịssa aga-edo ugbu a, na mkpụrụ okwu olemole. Ụkọchukwu ewere rịọ ndị mmadu ka ha loghaa maka njọ ha:

V. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eukarịstịa site na ikwupụta njọ anyị.

(Nye nwantnt oge maka inyocha ak na uche mmad nile ewere s🙂

Ekwupụta m gwa Chineke ji ike nile,
na unu, ụmụnna m;
na emehiela m nke ukwu,
site na echiche, na okwu, na omume,
na site na’ịhapụ ezi omume o kwesịri nam ga-eme
( ha esuo aka n’obi, were sị)
site na mmehie m, siste na mmehie m,
site na mmehie m nke kacha ukwuu.
Ya ka m ji arịọ Maria dị ngozị, Virgin ọkpụ,
Na ndị Mụọ-ọma na ndị nsọ nile,
Na unu, ụmụnna m, ka unu rịọrọ m Osebrụwa.
Chukwu anyị arịrịọ.

V. Ka Chineke ji ike nile meere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị, duruo anyị na ndụ ebebe

R. Amen.


2. V. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eukarịstịa site na ikwupụta njọ anyị.

V. Meere anyị ebere, biko, Onyere nwe anyị.

R. N’ihi na anyị emehiela Gị.

V. Gosị anyị ebere Gị, Onye nwe anyị.

R. Nyekwuo anyi nzọpụta Gị.

V. Ka Chineke ji ike nile meere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duruon anyị na ndụ ebebe.

R. Amen.


3.V. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eukaristia site na ikwupụta njọ anyị.

V. Onye bịara n’ụwa ịzọputa ndị loghara elogha: ọnye nwe anyị mee ebere.
R. Onye nwe anyị mee ebere.

V. Onye bịara n’uwa ịtoghata ndị ome-njọ Kristi, mee ebere.
R. Kristi, mee ebere.

V. Onye nọ n’aka-nri nna na-ariotara anyị Chukwu arịrịọ:
Onye nwe anyị, mee ebere.
R. Onye nwe anyị, mee ebere.
V. Ka Chineke ji ike nile meere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duruo anyị na ndụ ebebe.
R. Amen.

4. Ndị Uka abịa kpọkuo Dinwenu maka ebere.

V. Onye nwe anyị, mee ebere.
R. Onye nwe anyị, mee ebere.
V. Kristi, mee ebere.
R. Kristi, mee ebere.
V. Onye nwe anyị, mee ebere.
R. Onye nwe anyị, mee ebere.